Druidové nehledali ve hvězdách, ale ve stromech

Nizke ceny 2

Při myšlence na rodinu, nás napadá pohled na rostoucí strom. Kořeny jako ukotvení v zemi, silný kmen jako houževnatost celku a větve s listy jako jednotliví členové rozvětveného rodu. Symbol stromu a jeho propletence kořenů bez konců jsou dokonalým znázorněním životní filosofie našich pohanských předků. Jejich víra a vyznání vládnoucím stromům vedla druidy k vytvoření stromové abecedy, tedy novodobě k známému keltskému horoskopu.

Strom jako symbol rodu

Schovat se před deštěm či slunkem pod strom znamená nalézt přístřeší před nepohodou. Snad to tak příroda vymyslela, aby nám byla dobrou matkou. Dala nám stromy jako symbol ukotvenosti do její půdy a jako ukázku síly a růstu života. Předkové pochopili, že ze stromů mohou stavět příbytky, že jim poskytnou ovoce, které je nasytí, nebo z nich mohou vytvořit nádobí. Možná právě proto jim došlo, že si jich zároveň musí vážit, protože jsou darem.

ovocn
</div>

<div class=
Posted on by
Tagged :

Categories :Nezařazené